Nieuw op school

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar? Of staat u op het punt te verhuizen naar Wierden? Wilt u weten of De Kluinveenschool past bij uw zoon of dochter? U en uw kind zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school! We laten u graag zien wie we zijn en hoe we werken.

Beginnen op een nieuwe school is best spannend, zowel voor een kind als ook voor de ouders. Daarom proberen we dat begin zo makkelijk mogelijk te maken. Allereerst bent u ten alle tijde van harte welkom voor een bezichtiging en een gesprek als u zich oriënteert op een nieuwe school voor uw kind(eren). Wij adviseren vaak om dan onder schooltijd een kijkje te komen nemen, zodat u een eerlijke indruk krijgt van de sfeer op school. Daarna is het zaak om uw kind te laten wennen op school. Een ouder van de ouderraad laat u en uw kind (onder schooltijd) nogmaals de school zien. In groep 1 mogen de kinderen in de periode voorafgaand aan de eerste schooldag een aantal dagdelen komen wennen. De leerkracht maakt hierover een afspraak. Vlak voor de eerste schooldag komt de leerkracht van groep 1 op huisbezoek, zodat er tijd is voor een rustige kennismaking.

Ook komt het voor dat kinderen bij ons op school komen vanaf een andere basisschool. We spreken dan meestal in goed overleg één of twee wenmomenten af, zodat het kind al een beetje weet wat hij of zij kan verwachten en de weg weet.
Na een aantal maanden nodigt de directeur de ouders van de gezinnen die voor het eerst op school zijn gekomen uit voor een klankbordgroep. Op een ontspannen manier wordt de eerste periode van de kinderen op school besproken, kunnen ervaringen worden uitgewisseld en vragen worden gesteld. Als team hechten we veel waarde aan een goed contact met ouders, omdat we er van overtuigd zijn dat een goede samenwerking bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.

Wilt u na het bekijken van onze website nog meer informatie, neemt u dan contact met ons op via de mail (info@kluinveenschool.nl) of belt u voor een afspraak met onze directeur Evelien Krabbe, 0546-575704.