Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de laatste jaren meer en meer in de belangstelling komen te staan.
Leerkrachten krijgen meer kennis en inzicht om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden.
Alle kinderen verdienen tips en goede begeleiding in hun ontwikkeling.
Op de Kluinveenschool is een hoogbegaafdheidsspecialist die allerlei voorwaarden probeert te scheppen om dit zo goed mogelijk uit te voeren.

Kwadraatschool

We mogen ons KWADRAATSCHOOL noemen, omdat we aan alle voorwaarden voldoen. Dit betekent dat we aan alle leerlingen optimaal aandacht willen geven en de ontwikkeling van hun talenten willen ondersteunen.

We geven daarom extra aandacht aan kinderen die wat minder goed meekomen. Die extra aandacht gaat echter soms ten koste van aandacht voor kinderen met bovengemiddelde talenten. Juist daarom hebben we in een strategisch beleidsplan en in onze jaarplannen de afgelopen jaren vastgelegd dat we ook voor die kinderen een meer passend aanbod willen ontwikkelen. Al deze afspraken bespreken we twee keer per jaar tijdens een teamvergadering.

In eerste instantie doen we er alles aan om meerbegaafde/ meergetalenteerde kinderen voldoende differentiatie en uitdaging in hun eigen klas te bieden.
Soms komt het voor dat kinderen extra uitdaging nodig hebben. Zij lopen vast in de klas.
Voor hen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kangoeroegroep.
Deze groep komt eenmaal per week bij elkaar. Onder begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht krijgen ze in 15 weken uitdagende leerstof, samenwerkingsopdrachten en oefeningen op sociaal emotioneel gebied. Elk kind werkt aan een eigen ontwikkeldoel. In sommige gevallen kunnen kinderen meerdere periodes deelnemen aan de Kangoeroegroep.

Ouders/verzorgers verlenen schriftelijk toestemming voor het deelnemen van hun zoon/dochter aan de plusklas. Deelname aan de plusklas is vervolgens niet vrijblijvend.

Daarnaast doen we mee aan een traject met het voortgezet onderwijs. Het Noordik in Almelo en 9 basisscholen (in Almelo en omstreken) hebben een gezamenlijk programma ontwikkeld voor kinderen die meer aankunnen van groep 8 en de brugklas. We noemen dit de doorstroomklas. Deze klas zal 2 periodes van 8 dinsdagmorgens bij elkaar komen op het Noordik, Noordikslaan in Almelo. De kinderen zullen bezig gaan met projecten van het KWTO (wetenschapsonderwijs) en werken aan een eigen ontwikkeldoel.
Het doel van deze doorstroomklas is het bevorderen van een ononderbroken ontwikkelproces.