Groep 5/6

Juf Kirsten Hegeman en juf Eline Douma zijn de juffen van deze groep. Juf Kirsten werkt op maandag en dinsdag in de groep. Juf Eline geeft les op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Eline is op de maandag- en dinsdagmorgen ook in de groep. Ook zal juf José Koppelman op de ochtenden nog extra ondersteuning geven als dat nodig is. Juf Rhodé Willems is derdejaars Pabostudent en is op donderdag en vrijdag ook in de groep.