Groep 3-4

In groep 3-4 werken twee leerkrachten. Juf Marga Reimink werkt op maandag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen in de groep. Juf Kirsten Hegeman werkt op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag in de groep. In groep 3-4 zitten nu 20 kinderen.
Wanneer juf Reimink verlof heeft, geeft juf José van Putten les op de vrijdagmorgen.