Groep 1-2

In deze groep werken twee leerkrachten: juf Hetty Olthuis en juf Willemieke Scholman. Juf Hetty werkt op de maandag, dinsdagmorgen en woensdag. Juf Willemieke werkt op de donderdag en vrijdag. Groep 1-2 start met 25 leerlingen. Na de kerstvakantie splitsen we groep 1 en groep 2. Groep 1 blijft bij juf Hetty en juf Willemieke, groep 2 komt in de combinatiegroep bij groep 3. Hun leerkrachten zijn dan juf Marga en juf Christel. Op de dinsdagmiddag is groep 1 vrij. Groep 3 komt dan bij groep 2 in de groep. Ze krijgen deze middag les van juf Christel.