Groep 1/2

In deze groep werken twee leerkrachten: juf Hetty Olthuis en juf Willemieke Scholman. Juf Hetty werkt op de maandag, dinsdagmorgen en Juf Willemieke werkt op de donderdag en vrijdag. Op de woensdagmorgen werken de juffen om en om.
Op de dinsdagmiddag is groep 1 vrij.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is juf Jolanda ook in de groep voor extra ondersteuning.