Groep 1-2

In deze groep werken twee leerkrachten: juf Hetty Olthuis en juf Christel Bökkerink. Juf Olthuis werkt op de maandag, dinsdag en woensdag. Juf Bökkerink werkt op de woensdag, donderdag en vrijdag. Op dit moment loopt juf Ruth Saathof haar LIO-stage in groep 1-2 op maandag, dinsdag en woensdag. Er zijn dan twee juffen bij de groep. In totaal zitten er nu 24 kinderen in groep 1-2.