Algemene informatie

Schooltijden

Maandag
Alle groepen      8.30 uur – 12.00 uur
                         13.15 uur –15.15 uur
Dinsdag
Groep 1-8         8.30 uur – 12.00 uur
Groep 2-8       13.15 uur –15.15 uur
Woensdag
Alle groepen     8.30 uur – 12.15 uur
Donderdag
Alle groepen      8.30 uur – 12.00 uur
                         13.15 uur –15.15 uur
Vrijdag
Groep 1-8         8.30 uur – 12.00 uur
Groep 5-8       13.15 uur –15.15 uur
De kinderen van groep 0 gaan alleen de ochtenden naar school

Rooster Gymnastiek

Maandag 14.15 Gr 5/6 sporthal
Maandag 14.15 Gr 7/8 sporthal
Maandag middag Gr 3/4 speellokaal
Woensdag ochtend Gr 1/2 speellokaal
Donderdag 13.30 Gr 5/6 gymzaal
Donderdag 14.15 Gr 3/4 gymzaal
Vrijdag 09.15 Gr 7/8 sporthal

Vakantie overzicht

Herfstvakantie21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 21 februari 2020
Pasen10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsdag21 mei 2020, 22 mei ook vrij
2e Pinksterdag1 juni 2020

Vrije dagen/middagen voor de kinderen:

5 sept. 2019Studiedag personeel
4 nov. 2019Sunte Mart’n
19 nov. 2019Studiedag personeel
13 feb. 2020Werkmiddag personeel
20 mei 2020Studiedag personeel
16 jun. 2020Werkmiddag personeel

Contactmomenten

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle groepen een informatieavond gehouden. We geven korte informatie over de groep van uw kind en er is een gezamenlijk gedeelte met jaarlijks een verschillend aanbod. Dit jaar is het thema: ‘Voor je het weet zijn ze groot’.

Huisbezoek
De leerkracht van groep 1 brengt een huisbezoek aan de kinderen die voor het eerst bij ons op school komen. De directeur heeft contact met nieuwe gezinnen die tussentijds bij ons op school komen.

Contactavonden

  • Groep 1 t/m 8: oudergesprekken in november (geen rapport).
  • Groep 1 en 2: 10-minutengesprek in februari naar aanleiding van de observaties.
  • Groep 3 t/m 7: 10-minutengesprek in februari n.a.v. het eerste rapport. Groep 7 krijgt een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
  • Groep 8: Adviesgesprek i.v.m. het voortgezet onderwijs.
  • Groep 1 t/m 8: 10-minutengesprek in juli op verzoek van ouders of leerkrachten. Groep 1 en 2 n.a.v. het eerste rapport en groep 3 t/m 8 n.a.v. het tweede rapport.

Tenslotte wijzen we u op een informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. Voor alle vragen over onderwijs kunt u bellen met 0800 5010 op schooldagen tussen tien en drie uur. Ook op de website www.50tien.nl kunt u antwoorden vinden op veel vragen over onderwijs..