Algemene informatie

Schooltijden

Maandag
Alle groepen      8.30 uur – 12.00 uur
                         13.15 uur –15.15 uur
Dinsdag
Groep 1-8         8.30 uur – 12.00 uur
Groep 2-8       13.15 uur –15.15 uur
Woensdag
Alle groepen     8.30 uur – 12.15 uur
Donderdag
Alle groepen      8.30 uur – 12.00 uur
                         13.15 uur –15.15 uur
Vrijdag
Groep 1-8         8.30 uur – 12.00 uur
Groep 5-8       13.15 uur –15.15 uur
De kinderen van groep 0 gaan alleen de ochtenden naar school

Rooster Gymnastiek

Maandag 14.15 Gr 5/6 sporthal
Maandag 14.15 Gr 7/8 sporthal
Maandag middag Gr 3/4 speellokaal
Woensdag ochtend Gr 1/2 speellokaal
Donderdag 13.30 Gr 5/6 gymzaal
Donderdag 14.15 Gr 3/4 gymzaal
Vrijdag 09.15 Gr 7/8 sporthal

Vakantie overzicht

Herfstvakantie21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 21 februari 2020
Pasen10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsdag21 mei 2020, 22 mei ook vrij
2e Pinksterdag1 juni 2020
Zomervakantie6 juli t/m 14 augustus 2020

Vrije dagen/middagen voor de kinderen:

5 sept. 2019Studiedag personeel
4 nov. 2019Sunte Mart’n
19 nov. 2019Studiedag personeel
13 feb. 2020Werkmiddag personeel
20 mei 2020Studiedag personeel
16 jun. 2020Werkmiddag personeel

Contactmomenten

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle groepen een informatieavond gehouden. We geven korte informatie over de groep van uw kind en er is een gezamenlijk gedeelte met jaarlijks een verschillend aanbod. Dit jaar is het thema: ‘Voor je het weet zijn ze groot’.

Huisbezoek
De leerkracht van groep 1 brengt een huisbezoek aan de kinderen die voor het eerst bij ons op school komen. De directeur heeft contact met nieuwe gezinnen die tussentijds bij ons op school komen.

Contactavonden

 • Groep 1 t/m 8: oudergesprekken in november (geen rapport).
 • Groep 1 en 2: 10-minutengesprek in februari naar aanleiding van de observaties.
 • Groep 3 t/m 7: 10-minutengesprek in februari n.a.v. het eerste rapport. Groep 7 krijgt een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
 • Groep 8: Adviesgesprek in februari i.v.m. het voortgezet onderwijs.
 • Groep 1 t/m 8: 10-minutengesprek in juni op verzoek van ouders of leerkrachten. Groep 1 en 2 n.a.v. het eerste rapport en groep 3 t/m 8 n.a.v. het tweede rapport.

En verder…

 • Elke maandag na een vakantie is er luizencontrole op school. Dit gebeurt door een team van vrijwilligers.
 • Elke maandag mogen kinderen bij ons op school ‘sparen’ voor een goed doel. Meestal kiezen we 2 a 3 doelen per schooljaar. De kinderen mogen op maandagmorgen geld meenemen naar school. In de nieuwsbrieven staat informatie over het doel van dit moment.
 • Fruit eten. Om 10 uur mogen de kinderen wat eten en drinken. Van november tot en met april krijgen de kinderen drie keer per week fruit van school. Dan hoeven ze zelf geen eten meenemen. We hopen dat u uw kinderen de andere dagen ook helpt te kiezen voor een gezonde ‘snack’.
 • Maandafsluiting. Elke maand hebben we met de hele school een maandafsluiting in het speellokaal. Eén van de groepen heeft dan de leiding over de viering en presenteert wat zij in de afgelopen maand hebben geleerd over het persoonlijke doel van de maand. Ouders van deze groep worden uitgenodigd om de maandafsluiting mee te maken.
 • Kerstviering. Op de donderdag voor de kerstvakantie vieren we ’s avonds het Kerstfeest met elkaar. Elk jaar vieren we dat weer op een andere manier. In de nieuwsbrieven leest u daarover meer informatie.
 • Biddag en dankdag. We vieren deze dagen op school. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben hun eigen viering, net zoals groep 5 t/m 8. Groep 5 t/m 8 gaan ook 1 x per anderhalf jaar naar de kerk om daar een viering bij te wonen en er aan mee te werken.
 • Paasetentje. Op de donderdag voor Pasen vieren we op school het Paasfeest. We doen dat d.m.v. een viering in de klas of als school gezamenlijk. Daarna eten we gezamenlijk als school een lunch die verzorgd wordt door de ouderraad. Kinderen moeten een bord, beker en bestek meenemen.
 • Spelletjes. We hebben op school een grote voorraad spelletjes die we een aantal keren per jaar gezamenlijk spelen. Ook kan een leerkracht er voor kiezen om spelletjes in de klas te spelen of in een klein groepje. Van spelletjes leren kinderen namelijk heel veel waardevolle vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, samenwerken, omgaan met teleurstellingen, emotie-regulatie, concentratie en plannen.

Tenslotte wijzen we u op een informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. Voor alle vragen over onderwijs kunt u bellen met 0800 5010 op schooldagen tussen tien en drie uur. Ook op de website www.50tien.nl kunt u antwoorden vinden op veel vragen over onderwijs..