"Ik leer in een goede sfeer"

 

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit 7 ouders en 1 leerkracht die het team vertegenwoordigt. De OR-vergaderingen kunnen worden bijgewoond door één van de leden van de Medezeggenschapsraad. De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst en organiseert diverse activiteiten zoals de jaarlijkse fietspuzzeltocht, paasetentje en schoolfeestdag. Om de schoolfeestdag te kunnen bekostigen houdt de ouderraad twee maal per jaar een kledinginzamelingsactie (RESHARE). Tevens organiseert de Ouderraad regelmatig activiteiten voor onderhoud en veiligheid van de school en haar omgeving.

De ouderraad ontvangt nieuwe leerlingen op school. Kinderen worden met hun ouders op school uitgenodigd voor een eerste kennismaking en krijgen de nodige informatie over het reilen en zeilen op school.

Ouderbijdrage Omdat er allerlei uitgaven zijn die niet worden bekostigd door de overheid, doen we ieder jaar een beroep op de ouders, om een bijdrage te geven voor het schoolfonds. Dit schooljaar zijn de bedragen vastgesteld op: € 37,50 voor leerlingen uit de groepen 0 t/m 2 (in dit bedrag is € 25,00 opgenomen voor het schoolreisje)  € 45,00 voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 (in dit bedrag is € 30,00 opgenomen voor het schoolreisje) groep 8 €70,00 (55 voor kamp).

Van de ouderbijdrage worden o.a. kosten van sinterklaas, kerstfeest, paasetentje, moederdag/vaderdag en overige onverwachte uitgaven voor de kinderen en of activiteiten betaald. De kinderen die voor de kerstvakantie op school komen, betalen het volle bedrag. De kinderen die tussen kerst en de meivakantie op school komen, betalen de helft. De kinderen die na de meivakantie op school komen betalen alleen de kosten van het schoolreisje als deze nog niet heeft plaatsgevonden.

De bijdrage (uitgezonderd de kosten van het schoolreisje) is geheel vrijwillig en kan in principe niet teruggestort worden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een betalingsverzoek. Graag verzoeken wij u de ouderbijdrage, op onderstaand bankrekeningnummer, voor januari van het betreffende schooljaar over te maken in verband met kosten die al gemaakt worden.
Bankrekeningnummer: NL06INGB075765447  T.n.v. Stichting Vrienden van de Kluinveenschool Kupersweg 13 7641 AL Wierden

Contact: or@kluinveenschool.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Samenstelling ouderraad
   
Marjolein Meijer (voorzitter)
Pasquale Dekker    (penningmeester)
Marije Altena       (secretaresse)
Karin Haarkamp
Lianne Morsink
Marjan Venebrugge
Hanneke Nijzink
Christel Bökkerink    (personeelsgeleding)


 

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)