De Schoolvereniging

 

De schoolvereniging

Onze school is aangesloten bij "VERION" Een christelijke schoolvereniging waarbij de naam staat voor: VERBINDING IDENTITEIT en ONDERWIJS. Naast de Kluinveenschool is de vereniging verantwoordelijk voor nog vijf scholen: De Sjaloomschool, De Morgenster, De Driesprong, De Wegwijzer en De Akkerwal.
Daar waar door de overheid geen dwingende regels zijn voorgeschreven, ontstaat ruimte voor eigen beleid. Uitgangspunt is dat de bijbelse boodschap niet alleen in de opvoeding thuis, maar ook in het onderwijs centraal staat.
De eindverantwoordelijkheid over de school is door de schoolvereniging overgedragen aan het bestuur. Het bestuur wordt samengesteld uit leden van de schoolvereniging. De school staat onder de dagelijkse leiding van de directeur.
Iedereen die geheel achter de statutaire doelstellingen staat, kan zich aanmelden als lid van de vereniging. De directeur is altijd bereid om hierover informatie te verstrekken.
Bij de inschrijving van een kind op school verklaren de ouders de identiteit en de uitgangspunten van de vereniging te zullen respecteren. Zie ook de website van de vereniging: http://www.smdb-wierden-enter.nl/  per september www.verion.nl

Alle basisscholen van onze vereniging hebben een eigen directeur. Deze directeuren leggen verantwoording af over hun werkzaamheden bij de bovenschoolse directeur, de heer Wim van Ginkel.

Contactpersoon bestuur

Vereniging School met de Bijbel Wierden
Voorzitter Dhr. J.Steenbergen
De Akkers 60
7468 DE Enter

Secr. Dhr. W. van Ginkel
p/a Postbus 40
7640 AA Wierden

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)