"ik leer in een goede sfeer"

 

Informatie ouders & verzorgers

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er voor alle groepen een informatieavond gehouden. Er wordt dan verteld wat uw kind het komende jaar zal gaan leren.

Huisbezoek
De leerkracht van groep 1 brengt een huisbezoek aan de kinderen die voor het eerst bij ons op school komen.
De directeur bezoekt alle nieuwe gezinnen nadat hun eerste kind enkele maanden op school is. Het bezoek heeft naast kennismaking ook als doel om de visie van de school te verduidelijken. Uiteindelijk komt dit de communicatie tussen school en ouders ten goede.  

Contactavonden
De maand september is een geschikt moment om u te informeren over de eerste indrukken die we hebben opgedaan. 
  *   Groep 1 t/m 8: oudergesprekken in september (geen rapport).
  *   Groep 1 en 2: 10-minutengesprek in februari naar aanleiding van de observaties.
  *   Groep 3 t/m 8: 10-minutengesprek in februari n.a.v. het eerste rapport.
  *   Groep 1 t/m 8: 10-minutengesprek in juli op verzoek van ouders of leerkrachten. Groep 1 en 2 n.a.v. het eerste rapport en groep 3 t/m 8 n.a.v. het tweede rapport.

Uitschrijven / onderwijskundig rapport
Indien u uw kind wil laten uitschrijven (i.v.m. een verhuizing of andere redenen) meldt u dat z.s.m. bij de directeur. Vervolgens zal de school er zorg voor dragen dat u het verplichte uitschrijfbewijs en een onderwijskundig rapport krijgt.
Uitschrijven ten behoeve van het voortgezet onderwijs wordt door de school automatisch aan het eind van groep 8 verzorgd.

Nieuwsbrief
Om de twee weken geven wij op vrijdag een nieuwsbrief mee aan het oudste kind van een gezin. Mocht het nodig zijn, dan wordt tussentijds een extra brief meegegeven.
De nieuwsbrief is voorzien van het schoollogo, dat we gebruiken sinds het 50-jarig jubileum in 2004. Het logo symboliseert een kind dat is samengesteld uit acht kleurige, open blokken.

Schoolgids
De schoolgids wordt op de website geplaatst. Een schoolgids is op verzoek bij de directie verkrijgbaar.
Gezinnen die voor het eerst bij ons op school komen, krijgen een schoolgids bij het huisbezoek door de groepsleerkracht.

Privacy
Onze school is te bekijken via de website. We maken regelmatig digitale foto’s van schoolactiviteiten om die op de website, in de schoolgids of in de nieuwsbrief te plaatsen. We zorgen uiteraard dat we alleen geschikte foto’s plaatsen. Van alle ouders hebben we een ingevuld AVG toestemmingsformulier ontvangen, waarin zij aangeven hoe om te gaan met privacy. (bijv. het publiceren van foto’s waar hun kind op staat). Verder gaan we om met persoonsgegevens zoals dat van ons en de regelgeving verwacht wordt. 

Ouderhulp
Ouders helpen ons op meerdere manieren. Daar zijn wij erg blij mee.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons wilt helpen. Op dit moment helpen ouders ons bij:
*      computers
*      vervoer naar excursies
*      feest bij school
*      schoonmaak (2 keer per jaar en 1 keer per maand door 2 ouders in de klas)
*      handvaardigheid
*      hoofdluiscontrole
*      overblijven

Ouderavond
Per jaar organiseren wij voor de ouders een avond over een bepaald onderwerp.
De afgelopen jaren hebben we o.a. de volgende thema’s behandeld: "Het lagerhuis" - met onderwerpen als engelks, tablets op school, combinatieklassen, continu rooster, gezin en opvoeding - door Bert Reints, Thematisch werken en IPC onderwijs, "jongens en meisjes"- door Hanneke Poot

Ook wijzen we u op een informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. Voor alle vragen over onderwijs kunt u bellen met 0800 5010 op schooldagen tussen tien en drie uur. Ook op de website www.50tien.nl kunt u antwoorden vinden op veel vragen over onderwijs..

 

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)