christelijke identiteit

Ouders kiezen altijd voor identiteit!Identiteit is namelijk alles wat er toe bijdraagt om de school te laten zijn tot wat zij is. Hoe het gebouw eruit ziet, welke sfeer er heerst, hoe kinderen, ouders en leerkrachten met elkaar omgaan, welke methoden er gebruikt worden, welke regels er gelden! Maar ook hoe we lesgeven, hoe het team naar kinderen kijkt en hen aanspreekt, en ja, natuurlijk: waarom we levensbeschouwelijke vorming, symbolen en vieringen belangrijk vinden!

Vaak wordt er bij het woord identiteit alleen gedacht aan de bijbellessen en vieringen. Op de Kluinveenschool denken we dat het toch meer is! Het personeel heeft bewust gekozen om te werken op een christelijke school, omdat het team de kinderen wil meegeven wat ze in hun eigen leven zo belangrijk vinden. Elke leerkracht heeft zijn eigen persoonlijke geloofsbeleving. Door die te delen met collega’s ontstaan er boeiende gesprekken. Dit leidt tot erkenning van gezamenlijke waarden, die zorgen voor een gemotiveerd team dat eensgezind werkt aan ontwikkeling van kinderen. Wij denken dat daarvan in ons team sprake is.

Die gesprekken over onze geloofsbeleving en onze drijfveren bepalen immers hoe er lesgegeven wordt, hoe we omgaan met elkaar en waarom we bepaalde keuzes maken. Door die keuzes open en eerlijk aan ouders uit te leggen hopen we te bereiken dat ouders zich ook gaan herkennen in die drijfveren. Dat ze de school met haar christelijke identiteit zien als een aansluiting en aanvulling op “het gezin thuis”.

Zo streven we ernaar dat ouders een goed gevoel bij de school hebben. Dat er een klik is! Zo geloven we, dat God een plan heeft met de wereld en met elk mens. We vertellen daarom Bijbelverhalen om die plannen beter te begrijpen. We zingen diverse liederen en bidden, omdat we daar kracht uit putten om onze talenten in te zetten voor dat plan. We voelen ons geïnspireerd door de Bijbel om respectvol met onze medemensen om te gaan. Om ieders talenten te ontwikkelen. We noemen dat naastenliefde of gemeenschapszin, zorgzaamheid en wederzijds respect.

Als het team vanuit deze overtuiging enthousiasme laat zien en saamhorigheid, zullen de ouders en vooral kinderen dat merken. Voor ons een uitdaging om dat door te geven en dan komen we al snel terug bij onze missie: “Ik leer in een goede sfeer”  

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)