schoolgebouw

 

de geschiedenis

Op 10 juni 1954 werd de Kluinveenschoolschool geopend. Ds. H.A. van Slooten legde de 1e steen op 3 oktober 1953. Met de architect was besloten om een zogeheten "halschool" met een schuin dak te bouwen. Dat was in die tijd erg IN! Architect Nijhof heeft hierin een grote rol gespeeld, net als in tal van latere verbouwingen. Dhr. T. Pas uit Ede werd benoemd als "Hoofd der school" die met vier lokalen zou beginnen. In 1958 werd er een vijfde lokaal bijgebouwd. Dat was een speellokaal, ons huidige overblijflokaal. In 1960 telde de school al 175 leerlingen. Met 5 leerkrachten en een directeur een behoorlijke opgave. De toename van leerlingen had mede als oorzaak de komst van vele Molukse gezinnen. In 1979 was directeur Pas 25 jaar directeur en ook 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Alle reden voor een groot feest. Niet lang daarna maakte hij in 1982 gebruik van de VUT-regeling. De toen langstzittende mannelijke leerkracht Triller werd benoemd als opvolger, maar niet voor lange tijd. Ziekte was de reden dat Harrie Timmerman waarnemend en later adjunct directeur werd. In 1987 werd hij officieel directeur. In 2003 werd hij opgevolgd door Johan Bisschop. Deze vertrok in augustus 2018 en werd toen opgevolgd door Evelien Krabbe

Het gebouw

de school is dus gebouwd in de stijl van de jaren 50. Heel herkenbaar zijn de uitstekende dakdelen met daaronder een prachtige zinken gootlijn. De school heeft, net als de bijbehorende schoolwoning, een mooie Twentse uitstraling. In 1958 werd de school voor het eerst uitgebreid met het speellokaal. Tegenover het toenmalige sportveldje nabij de school stonden houten lokalen, later van steen. Daar kregen de kleuters les en de naam van de kleuterschool was "Marijke". Het veldje kreeg al snel de naam "Pasveldje" en werd bij het afscheid van dhr. Timmerman omgedoopt in "Timmermansveldje". De school werd destijds verwarmd met steenkolen. Dat is nog te zien aan de schoorsteen, de grote kelder en de stortplaats voor kolen. Dhr. Pas had tegelijk met zijn benoeming de bijbehorende schoolwoning betrokken voor 8 gulden per week! In 1970 werd de school van riolering voorzien. in 1972 wordt de nieuwe kleuterschool gebouwd achter de school aan het speellokaal vast. Het leerlingenaantal is dan teruggelopen tot ongeveer 100. Deze verbouwing was een vooruitstrevende actie. In 1985 werden via de wet op het Basisonderwijs kleuterscholen en lagere scholen samengevoegd tot basisscholen in de huidige vorm. Door groei werd de school in 1996 opnieuw verbouwd. Een verzoek tot bouw van twee lokalen met daartussen in een nieuwe directiekamer, werd gedeeltelijk gehonoreerd. Eén lokaal en directiekamer werden gerealiseerd met hulp van veel vrijwilligers. De jaren daarna groeide de school enorm door de bouw van de wijken Weuste en Hooilanden. In 2006 werd daarom een verzoek tot uitbreiding door de gemeente ingewilligd. ondanks een leerlingprognose die een daling voorzag. Het team koos toen voor een speellokaal en uitbreiding op zolder. dat bleek een verstandige keus, want het speellokaal heeft zijn dienst al vaak bewezen bij tal van vieringen en gymlessen. de voorspelde daling van leerlingen kwam uit waardoor er lokalen leeg kwamen te staan. Met de komst van Kinderopvang Casa Bambini is de school daarna opnieuw verbouwd met een inrichting voor jonge kinderen en dus ook slaapruimtes. de samenwerking met Casa Bambini blijkt in vele opzichten een goede zet voor de toekomst van de de Kluinveenschool. De laatste vernieuwing heeft plaatsgevonden in 2014. de school werd volledig nieuw ingericht met modern meubilair en vloerbedekking. Wel werd na asbestconstatering meteen besloten dit rigoureus te verwijderen. Het oude speellokaal werd aangekleed met een hypermoderne kookgelegenheid waar wekelijks gemeentebreed kooklessen worden gegeven in samenwerking met stichting "de Welle" In 2016 zal een een wens om een natuurspeelplaats te realiseren uitgevoerd worden. Het "Timmermansveldje" werd tot nu toe alleen voor de oudere kinderen gebruikt. Met de komst van de natuurspeelplaats kunnen alle kinderen van 2 tot 12 jaar zich vermaken door te klimmen, spelen en te voetballen.

Al deze ingrepen zorgden ervoor dat de school anno nu, prima uitgerust is voor de toekomst. Zo staat er een gebouw dat van buiten sfeer en geelligheid uitstraalt. Van binnen is er in alle opzichten kwaliteit te herkennen.

 

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)