"Ik leer in een goede sfeer"

Onderwijs in Wetenschap & Technologie :               

 

Ons onderwijs is steeds meer gericht op de onderzoekende houding van kinderen. Project onderwijs, of zoals bij ons IPC, leent zich bij uitstek voor het stimuleren van die houding. Bij de vakken techniek en cultuur worden vaardigheden gevraagd om nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen te ontplooien.  De leerkrachten worden geacht hiervoor open te staan en zich te bekwamen in die houding. Daarvoor volgt het team een scholing van Tetem om kunst- en technieklessen op een procesmatige manier te integreren in het IPC onderwijs. Elke leerkracht wordt hierna gecoached.

- diverse groepen doen excursies naar techniek gerelateerde instellingen

- elke unit van IPC onderwijs bevat lessen techniek, waarbij materialen en middelen nodig zijn.

- de school faciliteert waar nodig in tijd of in geld. (deels uit eigen middlen en deels via subsidies)

in het schooljaar 2015-2016 maken we zo gebruik van een duurzaamheidspremie van het KWTO van €1000,=

 

 

 

Hoe zal de verduurzamingspremie worden ingezet?

- aanschaf van materialen per groep tot max. €150,= (4 combigroepen)

 

- techniek coördinator en directie volgen workshops en bijeenkomsten  a €150,=

 

- aanschaf materialen voor meergetalenteerde kinderen (plusklas) €250,=

 

 

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)