We hebben een beleid op dyslexie, waarmee we kinderen die moeite hebben met lezen of spellen, in beeld brengen en volgen via een DVD (Dyslexie Volg Dossier). 
Daarmee beginnen we al in groep 1. 
Kinderen die moeite hebben met het lezen of spellen, krijgen eerst op school extra begeleiding.

Wanneer een kind beneden het gewenste niveau blijft presteren, nemen wij vaak contact op met een begeleidingsdienst voor dyslexie. Vaak wordt er dan een onderzoek gedaan en vervolgens een begeleidingstraject opgesteld. Dit alles gebeurt in nauw overleg met ouders.

Voor kinderen waarbij dyslexie geconstateerd is, maken wij op school een dyslexiepas die kinderen in de klas kunnen gebruiken; het kind kan in overleg met de leerkracht aankruisen wat hij/zij nodig heeft als extra hulp.

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)