Vaardigheidsdoelen

Tijdens IPC werken we aan drie soorten doelen:
- Persoonlijke doelen
- Vakinhoudelijke doelen
- Internationale doelen

Persoonlijke doelen   
klik op deze link voor de omschrijvingen van de persoonlijke doelen persoonlijke doelen zwart wit.pdf
Op de Kluinveenschool werken we aan de volgende acht persoonlijke doelen:
- Onderzoek; het vermogen om goed onderzoek te doen.

- Aanpassingsvermogen;
het vermogen om rekening te houden met anderen en mijn omgeving.
- Doorzettingsvermogen;
het vermogen om interne en externe mogelijkheden aan te boren om met een probleem om te gaan.
- Moraliteit; het vermogen om morele standpunten te ontwikkelen.
- Communicatie; het vermogen om gericht op de medemens goed te communiceren.
- Bedachtzaamheid; het vermogen om handelen vooraf te laten gaan door denken.
- Samenwerking; het vermogen om constructief samen te werken.
- Respect; het vermogen om anderen te respecteren in doen en denken.

Concreet werken we veel met deze doelen, omdat we ze van groot belang achten voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Elke maand staat één van de doelen centraal en wordt er uitgebreid aandacht aan besteed in de klas. Maar op elk mogelijk moment proberen we de kinderen te helpen om zich op al deze doelen te ontwikkelen. Deze doelen zouden we ‘gereedschappen’ kunnen noemen, die voor elk mens van belang zijn om te kunnen leren, werken en samen te leven met de mensen en de wereld om ons heen.

De doelen zijn zichtbaar in onze school. We hebben elk doel gekoppeld aan één onderdeel van ons logo.

  Vakinhoudelijke doelen
Tijdens IPC werken we gericht aan de volgende vakken:
-
Kunstzinnige vorming
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Informatie- en communicatietechnologie
- Muziek
- Lichamelijke opvoeding
- Natuur
- Maatschappelijke vorming
- Techniek
De vakken Taal en Rekenen komen uiteraard ook aan bod tijdens IPC, maar we besteden daar vooral in de ochtenden specifiek tijd aan. Het is te veel om hier uitgebreid op alle doelen van alle vakken in te gaan, maar door middel van een goede jaarplanning zorgen we ervoor dat alle leerlingen de benodigde kerndoelen behandelen.

Internationale doelen
Omdat IPC ook wordt gebruik op Nederlandse scholen in het buitenland en op internationale scholen, is internationalisering een belangrijk onderdeel van IPC. Leerlingen ontwikkelen kennis en inzicht die verder reikt dan wat betrekking heeft op hun eigen nationaliteit en ze leren over de onafhankelijkheid en interafhankelijkheid van volkeren, landen en culturen. Met andere woorden: leerlingen leren hun eigen leefwereld te vergelijken met die van andere volkeren en culturen en ze begrijpen dat al die verschillen ook van invloed op hen kunnen zijn.

Tijdens elke unit bekijken we daarom het thema van die unit ook vanuit het perspectief van andere landen, volkeren of culturen. We maken het internationale karakter van IPC zichtbaar in de school door vijf wereldklokken in de hal en door wereldkaarten en wereldbollen die in de klassen en in de hal hangen.                                                             .

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)