21e-eeuwse vaardigheden en Persoonlijke doelen


De term 21e-eeuwse vaardigheden is in het leven geroepen om leerlingen optimaal voor te bereiden op een steeds veranderende,vaak onbekende toekomst.
Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) definieert 21e-eeuwse vaardigheden als volgt: ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de 21e-eeuwse samenleving.’ 

IPC en de 21e-eeuwse vaardigheden

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Dit gebeurt vooral door middel van de 8 persoonlijke doelen. Zij vormen de basis van het IPC-curriculum. De doelen geven invulling aan de les en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet. Het is belangrijk dat de leerling telkens iets overwint en ergens beter in wordt.

Persoonlijke doelen op de Kluinveenschool

Op de Kluinveenschool maken we de persoonlijke doelen zichtbaar en werken we er ook regelmatig mee. Elke maand staat één van de doelen centraal op school en wordt in alle groepen de nadruk gelegd op dat doel. Kinderen kunnen ook steeds beter in de doelen worden, doordat we er samen over praten en er op reflecteren. Voor de kinderen wordt inzichtelijk gemaakt wat elk doel concreet betekent en wat er van hen wordt verwacht. 

De onderstaande link laat u per groep zien wat de doelen inhouden en wat kinderen kunnen leren. Ze kunnen zichzelf verbeteren van aanvangsniveau naar ontwikkelingsniveau tot beheersingsniveau.

Persoonlijke doelen voor alle groepen

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)