Wat is kwadraatonderwijs?


Voor alle scholen, behorend bij onze Vereniging, geldt dat we aan alle leerlingen optimaal aandacht willen geven en de ontwikkeling van hun talenten willen ondersteunen.

We geven hierbij extra aandacht aan kinderen die wat minder goed meekomen. Die extra aandacht gaat echter soms ten koste van aandacht voor kinderen met bovengemiddelde talenten. Juist daarom hebben we in een strategisch beleidsplan en in onze jaarplannen vastgelegd dat we ook voor die kinderen een meer passend aanbod willen ontwikkelen. Binnen onze zorgstructuur wordt door de schoolteams gewerkt aan begeleiding van de leerlingen die meer dan gemiddeld aankunnen. Elke school werkt dat school specifiek uit.

Omdat sommige kinderen in de eigen groep nog niet voldoende uitdaging krijgen, hebben wij besloten om voor die kinderen een Kangoeroegroep op te richten voor kinderen uit groep 6 t/m 8.

In eerste instantie gaan wij er van uit dat meerbegaafde/ meergetalenteerde kinderen voldoende differentiatie en uitdaging in hun eigen klas hebben.

Soms komt het voor dat kinderen extra uitdaging nodig hebben. Zij lopen vast in de klas.
Voor hen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kangoeroegroep, een speciale groep voor deze kinderen.

Deze groep komt eenmaal per week (op woensdagochtend) bijeen op de Kluinveenschool. Onder begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht (Ina Bos) krijgen ze in 15 weken uitdagende leerstof, samenwerkingsopdrachten en oefeningen op sociaal emotioneel gebied. Elk kind werkt aan een eigen ontwikkeldoel. Sommige kinderen kunnen meerdere periodes deelnemen aan de Kangoeroegroep.

Ouders / verzorgers verlenen schriftelijk toestemming voor het deelnemen van hun zoon / dochter aan de plusklas. Deelname aan de plusklas is vervolgens niet vrijblijvend.

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)