Kwadraatonderwijs in de klas

Voor de Kluinveenschool geldt, dat we aan alle leerlingen optimaal aandacht willen geven en de ontwikkeling van hun talenten willen ondersteunen.

Daarom hebben we in ons strategisch beleidsplan en in onze jaarplannen vastgelegd dat we voor kinderen die meer aankunnen een passend aanbod willen ontwikkelen.

Via observaties (KIJK)en signaleringen (SIDI -R) proberen wij kinderen te herkennen die meer aankunnen dan de basisstof, die op de basisschool wordt aangeboden.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind op zijn niveau wordt uitgedaagd en niet gaat onderpresteren. 
De kinderen krijgen naast het reguliere programma, het volgende aan uitdaging/ verrijking: 
 
Groep 1 en 2: 
- Pandagroep, een uur per week extra uitdaging
- Kapla, bouwblokjes om het creatief denkvermogen te bevorderen
- Ontwikkelingsmateriaal, waarbij extra denkvermogen nodig is
- Aanpassing van de moeilijkheidsgraad van de werkjes

Groep 3 en 4:
- Veilig leren lezen Zon materialen (verrijking lezen en begrijpend lezen, groep 3)
- Vooruit toetsen met rekenen en als extra plusboeken en Kien (verrijking)
- Kapla, bouwblokjes om het creatief denkvermogen te bevorderen
- Eduboek Groep 3/4 (digitale boeken met uitdagende projecten)

Groep 5 t/ m 8:
- Plannex, digitale verrijkingslessen
- Routeboekje Wereld in getallen, plusboek en Kien rekenen (moeilijke rekenopgaven naast de reguliere rekenmethode)
- Slimme taal, verrijkingsprogramma naast de reguliere taalmethode
- Projectenballade, projecten met informatie en opdrachten waarbij evalueren, analyseren en creëren worden gestimuleerd.
- Outside the box, lessen voor creatief denkvermogen
- Kapla, bouwblokjes om het creatief denkvermogen te bevorderen 

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)