Kangoeroegroep

In eerste instantie gaan wij er van uit dat meerbegaafde/ meergetalenteerde kinderen voldoende differentiatie en uitdaging in hun eigen klas krijgen. 
Soms komt het voor dat kinderen extra uitdaging nodig hebben. Zij lopen vast in de klas. 
Voor hen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kangoeroegroep, een speciale groep voor kinderen van groep 6 t/m 8. 

Deze groep van maximaal 12 kinderen, komt eenmaal per week (op woensdagochtend) bijeen op de Kluinveenschool. Onder begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht (Ina Bos) krijgen ze in 15 weken Spaans, samenwerkingsopdrachten, werken ze d.m.v. onderzoekend leren aan een eigen onderwerp en krijgen ze oefeningen op sociaal emotioneel gebied. 
Daarnaast houdt elk kind een portfolio bij. Daarin komt zijn/ haar eigen ontwikkeldoel(en) te staan. Aan het begin van elke periode wordt het doel/ de doelen bepaald door de Kangoeroeleerkracht en het kind.

artikel van 14 april 2018 in Tubantia   Plusklas.pdf

De Kangoeroegroep is gestart vanaf september 2013 op de Kluinveenschool en is bestemd voor leerlingen van alle scholen binnen onze schoolvereniging. Ouders/verzorgers verlenen schriftelijk toestemming voor het deelnemen van hun zoon/dochter aan de plusklas. Deelname aan de plusklas is vervolgens niet vrijblijvend. 

Aan het eind van de periode wordt door het kind en de leerkracht het ontwikkeldoel geëvalueerd. De eigen leerkracht en de ouders krijgen van hun kind een eindevaluatie. Het kan zijn dat een kind meerdere periodes deelneemt aan de Kangoeroegroep.
 
Doelstellingen:
- uitbreiding en verdieping van het curriculum (cognitieve uitdaging)
- creatief en probleemoplossend denken wordt gestimuleerd, waardoor de leerlingen gemotiveerd raken 
- de onderpresteerders worden begeleid
- de Kangoeroegroep voorkomt zoveel mogelijk het onderpresteren van leerlingen 
- aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden 
- de leerlingen leren zich bewust te worden van gevoelens, zowel negatief als positief
- de leerlingen leren waardering te krijgen voor hun eigen werk 
- dan het einde van de plusklasperiode geeft 50% van de ouders of leerlingen aan dat de leerling met meer plezier naar school gaat 
- van 50 % van de leerlingen zijn aan het einde van de plusklasperiode de sociaal emotionele vaardigheden versterkt 
- aandacht voor metacognitieve vaardigheden, zoals plannen en organiseren
- de leerlingen leren te leren
- de leerlingen leren samenwerken

Laatste Nieuws

Kidspraise 5 september

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

reunie (34) reunie (32)
reunie (33) reunie (31)